Tags: rechtspraak

Een vreemde uitspraak in de Bossche rechtbank

Een paar jaar geleden was ik bij het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch als verslaggever aanwezig bij een rechtszaak waar religie en cultuur een grote rol speelden. De rechter kwam naar mijn idee tot een nogal verontrustend oordeel, waarbij niet de individuele denkbeelden van de Surinaams-Javaanse verdachte leidend waren, maar de groepskenmerken...

Boeven kijken in de rechtbank

Uit het archief: De 51-jarige man kijkt verbaasd -en een beetje verstoord- wanneer hij als verdachte de rechtszaal in Breda binnenkomt. Vanuit de publieke tribune kijken 28 paar kinderogen hem aan, sommige nieuwsgierig, andere beducht. Tijdens de behandeling van de strafzaak blijven de leerlingen van groep 8c van de Tilburgse...

Weigeraars ‘ID-boete’ voor de rechter

Dit is een licht aangepaste versie van een artikel dat ik schreef tijdens mijn stage bij NRC/Handelsblad. Het verscheen op 28 september 2005. Het origineel vind je hier. Zwartrijden, samenscholing, drank op straat nuttigen of een rookverbod negeren. Het zijn niet de zwaarste vergrijpen waar de overtreders van de Wet op de...

‘Aanhang’ Tilburgse drugsfamilie kijkt gespannen mee tijdens strafzaak

Uit het archief: Commotie op de publieke tribune van de rechtbank in Breda op 25 november 2004. De rechtszaak tegen de kopstukken van een Tilburgse drugsfamilie zorgt afwisselend voor hoongelach en woede onder familie en vrienden die vanachter het glas op de behandeling van de zaak neerkijken. Een veelzeggend moment...